En hållbar framtid!

Vi strävar alltid efter bli bättre, inte minst utifrån ett miljöperspektiv. Vi har en miljöpolicy och miljömål som vi ständigt arbetar med att förverkliga och uppdatera. 

Moderna fordonstvättar

Majoriteten av våra serviceanläggningar har fordonstvättar för tyngre fordon. Alla fordonstvättar har en oljeavskiljare och våra större fordonstvättar har även modernt reningsverk för att uppfylla nuvarande och kommande myndighetskrav.

tvätthall stor verkstad

Kemikaliehantering

En strukturerad hanteringen av kemikalier är viktig för att de inte ska kunna hamna på fel ställe och för att veta vad våra kemikalier innehåller och vilken miljöpåverkan de har. Våra kemikalier finns samlade i en koncerngemensam kemikaliedatabas där alltid aktuell kemikalieinformation finns tillgänglig. Inga kemikalier ska köpas in utan att först ha genomgått en värdering mot våra kriterier. 

Miljöpolicy

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför via våra serviceanläggningar. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår småländska företagskultur.

Vi vill uppnå detta genom att:

  • Motivera och informera våra medarbetare och förmå dem att ta stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter och uppriktigt engagera sig i miljöfrågor
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv
  • Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster
  • Minska vår klimatpåverkan genom energieffektiva lösningar för uppvärmning och energianvändning i vår verksamhet
  • Arbeta för en kontinuerlig förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall