Fordonsservice och reparation

Mekka Traffics serviceverkstäder erbjuder alla typer av service och reparationer som krävs för att erbjuda säkra, driftsäkra, hela och rena fordon.

Vi kan även hjälpa till att upprätta serviceprogram och erbjuder serviceavtal. Mekka Traffic är auktoriserad Evobus regiverkstad och är specialiserade på Mercedes- och Setrafordon. Reparationsarbeten utförs effektivt med hjälp av arbetsgropar med groplyftar som med två- eller trepelarlyftar. Dessutom används också i stor utsträckning parallellkopplade hjullyftar. Verkstäderna erbjuder kompletta reparationsmöjligheter, allt från enklare åtgärder till komplicerade motor- & aggregatbyten, som beskrivs mer nedan. 

Bromsar och däck

På våra anläggningar utför vi reparationer av hydrauliska och pneumatiska bromssystem samt arbeten på olje- & vattenretarder. Flera av verkstäderna är utrustade med moderna bromsprovare. 
De flesta verkstäderna erbjuder en komplett däckverkstad, där vi med modern utrustning monterar och balanserar allt från PV-däck upp till de största entreprenaddäcken. De större verkstäderna har dessutom möjlighet att utföra akutreparationer på väg. Mekka Traffic är återförsäljare för de flesta välkända märkena, exempelvis Michelin, Nokia, Continental. Vi har också möjlighet att reparera begagnade däck.

Skadereparationer

Företaget erbjuder möjlighet till reparation av såväl mindre plåtskador som stora, komplicerade kollisionsskador. Resurser finns även för axel- & ramriktning.

Mindre skadereparationer utförs på alla anläggningar. Riktutrustning för kollisionsskador finns på flera orter.

Mekka Traffic har specialutbildad personal och modern utrustning för glasarbeten. Allt från reparationer av stenskott och mindre sprickbildningar till komplett utbyte av vindrutor och sidorutor erbjuds.

Mekka Traffic erbjuder moderna lackeringsanläggningar med värmebox för tunga fordon. För snabb och effektiv färgtillblandning har vi egna färgbarer till förfogande.
För reparation av klädsel till stolar och inredning finns egna skräddare.

Hjulinställning

Verkstäderna i Kalmar, Karlskrona, Strängnäs och Malmö förfogar över modern utrustning för hjulinställning på tunga fordon. Med den nya tekniken kan uppmätning och inställning av hjul och axlar göras snabbt och med stor precision. Utrustningen möjliggör även fyrhjulsinställning och axelriktning. Med hydrauliska vridplattor kan glapprum i spindlar, bussningar och länkstad effektivt upptäckas.

Släcka 2:or

För att säkerställa kvaliteten i serviceutbudet är många av verkstäderna ackrediterade av Swedac. Då ett fordon har fått en tvåa vid kontrollbesiktning, kan en mekaniker utföra reparationen och därefter gör en kontrollant en efterkontroll och "släcker 2:an" i Vägtrafikregistret. Arbetet med att ackreditera ytterligare verkstäder pågår fortlöpande.

Arbete med klimatanläggningar

Vi har personal som är certifierade av Incert Kat 1 för att utföra arbeten på stora kylanläggningar som finns i bussar. 

Diagnostikinstrument

Vi erbjuder kvalitativ service och tryggt underhåll för främst nyttofordon. Vi har tillgång till modern diagnostikutrustning som Stardiagnos, Easy och MAN-cats. Denna utrustning är nödvändig för en rationell felsökning och för att följa föreskrivna serviceprogram.

Fordonstvätt

Stora satsningar har gjorts på Mekka Traffics moderna tvättanläggningar som är utrustade med modern reningsteknik och högsta grad av återvinning. Endast miljögodkända tvättkemikalier, tvättmedel osv används.

Våra större anläggningar kan ta emot lastbil och släp i tvätthall av genomkörningstyp. Tvättmaskinerna är som regel av 3- eller 4-borsttyp och helautomatiska. De flesta hallarna är försedda med en kraftig och effektiv underspolningsutrustning.

Reservdelar

Klicka här för att se vårt reservdelsnätverk!