En väl utbyggd serviceorganisation ger garanti för driftsäkra, hela och rena fordon.
Låg bränsleförbrukning och förnybart bränsle är ledord för Mekka-koncernens fordonsflotta.