Vår historia

Historik och utveckling

1975 Verksamheten startar med två taxibilar och två bussar i Bergkvara.
1987 En ny serviceanläggning för tunga fordon etableras i Kalmar vid nuvarande Hansa City. Detta blir också huvudkontor.
1988 En ny serviceanläggning invigs i Söderåkra.
1993 Företaget etablerar sig i Tyskland genom att förvärva Schäfer Reisen.
2002 Busscentralen i Malmö AB förvärvas liksom Karlskrona Turistbuss - båda med egna serviceanläggningar.
2003 I Ängelholm flyttar verksamheten till en nybyggd bussdepå med service-& tvätthall.
Traveller Buss AB förvärvas, vilket ger företaget en plattform i Stockholmsområdet. Traveller Buss AB förfogar över egen serviceanläggning.
2004 Elite Reisen i Hamburg förvärvas och fusioneras med Schäfer Traffic. Den tyska verksamheten får därmed tillgång till en egen, modern serviceanläggning.
2005 En ny, stor och hypermodern anläggning, välbelägen vid yttre Ringvägen i Malmö invigs & utbyggnad av verkstad och kontor i Kalmar färdigställs.
2007 Företagets största och modernaste serviceanläggning invigs i Karlskrona. Den är dimensionerad för 120 fordon och har även en avancerad riktanläggning för kollisions skador och lackeringsanläggning.
Även Falkenberg får tillgång till en modern serviceanläggning.
I Karlshamn förfogar vi över en nyproducerad tvätt- & serviceanläggning.
Öresundsterminalen invigs i direkt anslutning till Malmöanläggningen.
2008 I Stockholm byggs ny, modern tvätthall med bästa tvätt- & reningsteknik.
Mekka Traffic utnämns för femte året i rad till ett gasellföretag och behåller likaså kreditvärderingsbetyget AAA.
2010
Ny helservicedepå står klar i Varberg och verksamheten i Falkenberg avslutas.

2011
Företaget expanderar kraftigt när VL-buss förvärvas i Göteborg och i Vänersborg. 
2012

En bussdepå och serviceverkstad övertas i Strängnäs i samband med ett nytt trafikavtal i Sörmland.
Om- och tillbyggnad av Elite Traffic i Hamburg färdigställs.
2013
En supermodern bussdepå och serviceverkstad tas i drift i Växjö i samband med ett nytt avtal med Länstrafiken Kronoberg.
Verkstaden i Malmö byggs ut med ytterligare serviceplatser med arbetsgrop.
Verkstäder etableras i Broby, Kristianstad och Ystad. 
2014

En ny bussdepå och serviceverkstad etableras i Henån på Orust till trafikavtalet med Västtrafik.
En ny bussdepå och verkstad invigs i Broby.
2015
En serviceverkstad och tvätthall etableras i Enköping för drift och service av skolbusstrafiken i Enköpings kommun.
En ny depå projekteras i Trelleborg i samband med befintliga trafikavtal i regionen.
2016
Invigning av depån i Trelleborg och tankningsanläggning för gasfordon.
Etablering av nya verkstäder i Göteborg och Skene.
2017
I samband med starten på trafikavtalet för Kalmar Länstrafik övertas bussdepån med verkstad på Torsåsgatan i Kalmar.
Ett omfattande renoveringsarbete av depån inleds och en ny bussparkering färdigställs.
Renovering av verkstaden i Söderåkra genomförs. 
Invigning av en ny bussdepå i Mörbylånga och tankningsanläggning för gasfordon.
Huvudkontoret byggs ut med fler kontorsplatser och konferensrum. Invigningen sker i december.